/

Andělské vlasy

Jsou nedílnou součástí procesu výseku. Velikost a počet andělských vlasů můžeme snížit správnou volbou výsekového nástroje v kombinaci se spodní přípravou. Máme řadu řešení, jak výrazně snížit velikost a počet andělských vlasů.