/

HD-rozlam

Tuhý rám pro rozlamování užitků s cílem dlouhé životnosti a maximální rychlosti stroje.

Slouží k rozlomení užitků od spojných můstků (zábrusů). Nahrazuje ruční odlamování a tím zvyšuje efektivitu výroby a kvalitu produktů.

Špatně zvolené rozlamovací nástroje můžou znatelně ovlivnit rychlost stroje!