/

E-rozlam

Pro středně dlouhé zakázky s cílem snížení pořizovacích nákladů.

Slouží k rozlomení užitků od spojných můstků (zábrusů). Nahrazuje ruční odlamování a tím zvyšuje efektivitu výroby a kvalitu produktů.

Špatně zvolené rozlamovací nástroje můžou znatelně ovlivnit rychlost stroje!