O společnosti

Výběrové řízení
Naše společnost vyhlašuje výběrové řízení pod názvem:

„Rozšíření znalostí v oblasti ERP systémů pro výrobní společnost“

Bližší informace naleznete na:
https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/rozsireni-znalosti-v-oblasti-erp-systemu-pro-vyrobni-spolecnost?inheritRedirect=false

SW ImpactCAD školení uživatelů“

Bližší informace naleznete na:
https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/sw-impactcad-skoleni-uzivatelu?inheritRedirect=false