CZEN

O společnosti

Naše firma může být právem hrdá, úspěšně jsme zakončili certifikační program společnosti BOBST a stali jsme se certifikovaným výrobcem výsekových nástrojů.

Společnost BOBST je lídrem na globálním trhu ve výrobě výsekových strojů. Stejně jako každá prestižní firma i BOBST neustále inovuje své výrobky a služby. Tyto inovace přináší zákazníkům lepší konkurenceschopnost a jsou poté i argumentem, že jsou tou správnou investiční volbou. I proto ve Švýcarsku nově připravili certifikační program pro výrobce výsekových nástrojů, který má za úkol propojit sebe jako výrobce strojů s výrobci výsekových nástrojů a jejich koncovými uživateli. Cílem je ukázat zákazníkovi, že dobrý stroj pracuje daleko lépe s kvalitními výsekovými nástroji a především s dobrým nastavením. Certifikovaný dodavatel výsekových nástrojů je následně i zárukou kvality dodávaných nástrojů. Stroje pak mohou dosahovat maximálních výkonů, což je společným záměrem všech tří zúčastněných stran. Stroje BOBST lze nalézt po celé zeměkouli, a proto je pro tuto firmu strategicky důležité mít v každé oblasti alespoň jednoho spolehlivého partnera. Společnost Karel Kaňák, s.r.o. se stala takovým certifikovaným partnerem, a je tak součástí celosvětové sítě. Navíc v rámci střední a východní Evropy je první takto certifikovanou společností.

Firma Karel Kaňák
se stala 16. certifikovanou
firmou na světě.

Jsme hrdí na to, že měl BOBST zájem na tom, abychom se stali jeho partnerem, a začlenili se tak do jeho certifikačního programu. Prvotním vstupem do certifikačního procesu byl nákup stroje HybridSetter od společnosti Boxplan patřící do skupiny BOBST. Tento stroj provádí automatické osazování kolíků a dalších prvků pro horní vylupovací nástroje, a to tak, že se osazují v několika výškových úrovních. Ovšem nejde pouze o automatizaci výroby horních výlupů, ale hlavně o celou technologii, která přináší zlepšení výsledků vylupování odpadů. Naším úkolem bylo vyrobit k přidělené zakázce kompletní sadu nástrojů, a názorně tak v předváděcím centru ve Švýcarsku prezentovat, jak stroj MasterCut bude s našimi výrobky fungovat. Obstáli jsme skvěle.

Proč jsme se rozhodli
do tohoto partnerství vstoupit?

Díky tomuto partnerství máme přístup ke všem manuálům a nastavením těchto strojů, a to nám velmi usnadnilo práci. Máme možnost komplexního poradenství ze strany BOBST, můžeme se společně setkávat a pracovat na vývojových aktivitách. Otevřely se nám dveře přímo do center BOBSTu (v Německu či Švýcarsku), kam můžeme pozvat i své zákazníky, a společně tak zkoušet nové technologie na těch nejlepších strojích s maximální technologickou podporou. Velmi zásadní také je, že díky nastaveným komunikačním liniím si můžeme vyžádat spolupráci například na technologicky problematických zakázkách, díky čemuž jsme schopni minimalizovat možná rizika při následné výrobě u koncového zákazníka. Jednoduše řečeno, máme předpoklady k tomu, abychom „na první dobrou“ připravili výsekové nástroje, které budou perfektně fungovat.

Jsme na trhu 30 let a stát se partnerem
firmy BOBST je pro nás odměnou
a závazkem zároveň

„Je pro nás velkým úspěchem, že jsme se stali certifikovaným partnerem firmy BOBST. Je to však zároveň i závazek vůči našim zákazníkům i vůči firmě BOBST. Musíme zůstat stát nohama pevně na zemi, stále tvrdě pracovat na sobě a dívat se dopředu. Tato certifikace je dalším krokem k našemu cíli stát se pro naše zákazníky jednoznačnou volbou v otázce dodavatele výsekových nástrojů,“ uzavírá Ing. Vladislav Polášek, ředitel společnosti.

Kanak